Linie regularne

7.2510.30
7.5511.05
13.3516.30
14.2517.20

Cennik

Kraków
10 Myślenice
16 6 Lubień
18 10 6 Skomielna
19 12 7 6 Chabówka
24 16 9 8 6 Rdzawka III Klikuszowa
25 17 10 9 8 6 Nowy Targ
26 18 11 11 11 8 6 Szaflary PKP
28 19 13 13 12 9 7 6 Poronin PKP
32 22 18 15 14 10 9 7 6 ZakopaneRegulamin przewozu osób autobusami Firmy Trans-Kos

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu.
 2. Sprzedaż biletów prowadzą punkty przedsprzedaży oraz obsługa autobusu.
 3. Bilet należy zachować do czasu zakończenia podróży.
 4. Pasażerowie, którzy wykupili bilety w punktach przedsprzedaży zobowiązani są do zgłoszenia się na przystanku początkowym minimum 15 minut przed odjazdem.
 5. Dzieciom do lat 4-ch, podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.
 6. Pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie tylko jedno dziecko do lat 4.
 7. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania dalszej podróży.
 8. Opłata karna  za przejazd  bez ważnego biletu – 200 zł. powinna zostać wniesiona bezpośrednio podczas kontroli. W przypadku odmowy kontroler uprawniony jest do wylegitymowania pasażera, skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego oraz do natychmiastowego zaprzestania przewozu.
 9. Obsługa pojazdu (w tym kierowca) uprawniona jest do dokonywania czynności kontrolnych.
 10. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 11. Pasażerowie nie mogą przewozić w pojazdach żadnych zwierząt ( za wyjątkiem psów przewodników).
 12. Nie podlegają opłacie:
  • Bagaż podręczny
  • Wózki inwalidzkie, wózki dziecięce – złożone.
 13. Nadzór nad bagażem, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
 14. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego.
 15. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż znajdujący się w autobusie i lukach bagażowych.
 16. Bagaż znajdujący się w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie wyłącznie przez obsługę na dworcach autobusowych.
 17. Bagażu ręcznego nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 18. Bagaż o wartości do 499 zł bez opłaty, bagaż 0 wartości powyżej 500 zł opłata 20 zł
 19. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz powodujących zniszczenie mienia.
 20. Oplata za nieuzasadnione zatrzymanie autobusu poza wyznaczonym przystankiem kara 3000 zł.
 21. Osoby w stanie nietrzeźwym lub zachowujące się w sposób uciążliwy dla współpasażerów będą usuwane z pojazdu, bez prawa rekompensaty za bilet.
 22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa przewozowego oraz kodeksu cywilnego.