Linie regularne

7.2510.30
7.5511.05
13.3516.30
14.2517.20

Cennik

Kraków
7 Myślenice
11 4 Lubień
11 5 4 Skomielna
11 6 6 4 Chabówka
11 8 7 5 4 Rdzawka III Klikuszowa
16 9 8 6 5 4 Nowy Targ
16 10 9 8 6 5 3 Szaflary PKP
17 10 9 8 6 5 4 3 Poronin PKP
20 10 9 8 6 5 4 4 3 ZakopaneRegulamin przewozu osób autobusami Firmy Trans-Kos

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu.
 2. Sprzedaż biletów prowadzą punkty przedsprzedaży oraz obsługa autobusu.
 3. Bilet należy zachować do czasu zakończenia podróży.
 4. Pasażerowie, którzy wykupili bilety w punktach przedsprzedaży zobowiązani są do zgłoszenia się na przystanku początkowym minimum 15 minut przed odjazdem.
 5. Dzieciom do lat 4-ch, podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.
 6. Pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie tylko jedno dziecko do lat 4.
 7. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania dalszej podróży.
 8. Opłata karna powinna zostać wniesiona bezpośrednio podczas kontroli. W przypadku odmowy kontroler uprawniony jest do wylegitymowania pasażera, skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego oraz do natychmiastowego zaprzestania przewozu.
 9. Obsługa pojazdu (w tym kierowca) uprawniona jest do dokonywania czynności kontrolnych.
 10. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 11. Pasażerowie nie mogą przewozić w pojazdach żadnych zwierząt ( za wyjątkiem psów przewodników).
 12. Nie podlegają opłacie:
  • Bagaż podręczny
  • Wózki inwalidzkie, wózki dziecięce – złożone.
 13. Nadzór nad bagażem, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
 14. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego.
 15. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż znajdujący się w autobusie i lukach bagażowych.
 16. Bagaż znajdujący się w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie wyłącznie przez obsługę na dworcach autobusowych.
 17. Bagażu ręcznego nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 18. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz powodujących zniszczenie mienia.
 19. Osoby w stanie nietrzeźwym lub zachowujące się w sposób uciążliwy dla współpasażerów będą usuwane z pojazdu, bez prawa rekompensaty za bilet.
 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa przewozowego oraz kodeksu cywilnego.